Hakemusprosessi Saint Lucian kansalaisuus


Hakemusprosessi Saint Lucian kansalaisuus


Sijoituslautakunnan kansalaisuushakemus käsittelee kansalaisuushakemusta, ja lopputulos voi olla joko kansalaisuushakemuksen myöntäminen, hylkääminen tai viivästyminen syyn vuoksi. 
 • Keskimääräinen käsittelyaika hakemuksen vastaanottamisesta tuloksen ilmoittamiseen on kolme (3) kuukautta. Jos käsittelyn odotetaan poikkeustapauksissa olevan yli kolme (3) kuukautta, valtuutetulle edustajalle ilmoitetaan odotetun viivästymisen syy.
 • Valtuutetun edustajan on hakijan puolesta tehtävä sähköinen ja painettu hakemus sijoituksellisesti.
 • Kaikkien hakemusten on oltava englanniksi.
 • Kaikkien hakemuksen mukana toimitettujen asiakirjojen on oltava englanninkielisiä tai todennettu käännös englanniksi.
  • Huom. Todistetulla käännöksellä tarkoitetaan käännöstä, jonka suorittaa joko ammattikääntäjä, joka on virallisesti akkreditoitu tuomioistuimeen, valtion virastoon, kansainväliseen järjestöön tai vastaavaan viralliseen laitokseen, tai jos se on tehty maassa, jossa ei ole virallisia akkreditoituja kääntäjiä, käännöksen, jonka suorittaa yritys, jonka rooli tai liiketoiminta on ammattikäännöksiä.

Hakemusprosessi Saint Lucian kansalaisuus

 • KAIKKI vaaditut tositteet on liitettävä hakemuksiin, ennen kuin yksikkö voi käsitellä niitä.
 • Kaikkiin hakemuksiin on liitettävä päähakijan, hänen puolisonsa ja toistensa huollettavana olevien henkilöiden vaaditut käsittely- ja due diligence -maksut, joita ei palauteta.
 • Epätäydelliset hakulomakkeet palautetaan valtuutetulle edustajalle.
 • Kun hakemus kansalaisuushakemuksesta on hyväksytty, yksikkö ilmoittaa valtuutetulle edustajalle, että ehdot täyttävä sijoitus ja vaaditut julkishallinnon palkkiot on maksettava ennen kansalaisustodistuksen myöntämistä.
 • Jos hakemus on hylätty, hakija voi kirjallisesti pyytää ministeriltä tarkastelua.